Trang chủ Thông tin Xe ế ẩm

Thông tin: Xe ế ẩm

[Infographic] 10 mẫu xe Ô tô “ế ẩm” nhất tháng đầu năm 2019

Cá mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 01/2019 chủ yếu đến từ các mẫu xe nhập khẩu. Trong đó có rất nhiều mẫu...

[Infographic] Xe nào bán ế nhất trong tháng 7/2018

Bạn nghĩ xe nào bán ế nhất tháng 7/2018. Đó chắc hẳn là những mẫu xe nhập khẩu đang trong tình trạng khan hàng...