Trang chủ Thông tin Xe bán chậm nhất

Thông tin: Xe bán chậm nhất

[Infographic] 10 mẫu xe Ô tô “ế ẩm” nhất tháng đầu năm 2019

Cá mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 01/2019 chủ yếu đến từ các mẫu xe nhập khẩu. Trong đó có rất nhiều mẫu...

[Infographic] Top 10 xe “bán chậm” nhất tháng 8/2018

Đa phần những mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 8/2018 chủ yếu là các mẫu xe nhập khẩu. Do tình hình nhập khẩu...