Trang chủ Thông tin Giảm giá xe Chevrolet tháng 04

Thông tin: Giảm giá xe Chevrolet tháng 04

Bảng giá xe Chevrolet tháng 04: Aveo giảm 60 triệu, Spark giảm 40 triệu, Cruze giảm 30 triệu

Chevrolet (GM Motors) là một trong những hãng xe có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Mặc dù trong những năm qua Chevrolet Việt...