Lịch sử Toyota Rush: Nguồn gốc từ Daihatsu Teriosu

Trong những ngày qua, mẫu xe Toyota Wigo và Toyota Rush 7 chỗ luôn là tâm điểm chú ý của rất nhiều khách hàng của chúng tôi. Rất nhiều câu hỏi được gửi về cho chúng tôi nhờ giải đáp thắc mắc về 2 mẫu xe này. Một trong những câu hỏi đó là “Tôi […]

Đọc thêm