Trang chủ Thông tin 5 tấn

Thông tin: 5 tấn

Những xe tải dưới 3,5 tấn sau sẽ không phải dán tem và gắn hộp đen từ ngày 1/7

Theo quy định của Nghị định 86/2014 từ ngày 1/7/2018, ôtô tải dưới 3,5 tấn phải lắp thiết bị giám sát hành trình, được cấp phù...