[Video] Quy tắc sống còn cho tài xế Việt khi lái xe trên đường cao tốc

Nhiều tài xế Việt thường gây khó chịu và mất an toàn cho người khác khi chiếm làn trái dù chạy chậm hay sử dụng làn khẩn cấp để vượt.

Xem Video Quy tắc sống còn cho tài xế Việt khi lái xe trên đường cao tốc để rút kinh nghiệm cho mình để lái xe an toàn trên đường đặc biệt là lái xe trên đường cao tốc.

Xem thêm các Video mới nhất trên Website Toyota Tân Cảng nhé.